Jag har byggt ett 20-tal intranät i min karriär. De som har byggts efter 2010 har i princip samtliga varit som Facebook, fast med funktioner för stöd i arbetet. Alla användare har sin profil med yrkesmässig information och statusuppdateringar, det finns en feed som visar vad som händer inom teamet, en feed som visar vad som inom organisationen,  en kalender för events och det finns specialbyggda appar för det specifika behoven på just den arbetsplatsen.

På mindre bolag har jag sett och själv använt plattformar som Yammer och Slack. De går båda att konfigurera så att de blir kraftfulla verktyg för daglig kommunikation inom organisationer.

Det ska bli intressant att se vad Facebook At Work erbjuder, men jag är övertygat att det blir användbart för många. Eftersom nästan alla användare redan är bekanta med gränssnittet i Facebook är tröskeln väldigt låg för att komma igång.

Här skriver techcrunch mer om Facebook At Work

Facebook At Work is launching next month

Uppdatering 2016-10-04:

Vi har haft diskussioner på jobbet idag och två viktiga frågor var i fokus. Vem äger informationen? Hur trovärdigt är Facebooks varumärke mot de här målgrupperna?

Varumärkets trovärdighet är stark kopplad till frågan om vem som äger informationen. Rimligtvis bör Facebook At Work inte försöka kapitalisera på data, utan ha en tydlig affärsmodell där företagen betalar i rena pengar för tjänsten. Så gör till exempel Slack som på kort tid vuxit till ett marknadsvärde över en miljard dollar.

Slack dök dock upp från ingenstans som ett helt nytt varumärke, så marknaden hade ingen tydlig uppfattning om affärsmodell eller varumärkesvärderingar. Slack som varumärke började på noll i den bemärkelsen.

Facebooks varumärke har ett arv av otydlighet kring vem som äger informationen, hur de själva förhåller sig till informationen och var de tjänar pengar. Så även om Facebook at Work-kunderna själva äger sin data, så tror jag att varumärket Facebook helt klart börjar på minus.

Leave a Reply