Paketera din produkt rätt

 

För att lyckas långsiktigt på marknaden måste du givetvis ha en bra produkt. Men har du tänkt på hur viktig paketeringen och marknadsföringen är? Det blir väldigt tydligt i detta test, då Henrik Fexeus i programmet Hjärnstorm paketerar och marknadsför en identisk läskedryck på två olika sätt.

Den bra marknadsförda läsken (A) får av utlåtanden som – “Fantastiskt god” medan den dåligt marknadsförda läsken (B) får utlåtanden som –”Jag mår illa”. Av alla försökspersoner är det 90 procent som föredrar läsk A.

Henrik Fexeus

En avgörande faktor till testets utfall är att Henrik Fexeus är så duktigt på att kommunicera till försökspersonernas undermedvetna. Henrik Fexeus är författare, föreläsare och underhållare. Han har specialiserat sig på hur människor kommunicerar undermedvetet. Han har bland annat skrivit boken Konsten att läsa tankar, vilken jag verkligen vill rekommendera.

Reklamindustrin

Precis som Henrik Fexeus berättar i början av filmen så lägger reklamindustrin stora resurser på att kartlägga konsumenter. Vilka gemensamma attityder och värdegrunder som finns, samt hur man på ett bra sätt kan segmentera målgrupper utifrån demografi, psykografi och geografi. Detta är kunskaper som kan vara helt avgörande för hur en produkt ska lyckas på marknaden eller inte.

En bärande idé är alltid viktigare än mediautrymme

För att reklam ska lyckas är det viktigt att både reklambyrån och reklamköparen förstår vad som viktigt. I min värld är en bärande idé det viktigaste. Du kan aldrig kompensera en dålig idé genom att köpa stora och dyra mediautrymmen. Tänk att du bara öser ut reklam för läsk B. Ju mer du öser ut din reklam, desto äckligare uppfattas läsken av målgruppen. 

Om du som reklamköpare inte förstår vad som är så bra med reklambyråns idé, var inte rädd för att ifrågasätta den.

Hur dyrt är reklam egentligen

Tycker du som reklamköpare att det är dyrt med reklam? Tänk istället hur dyrt det skulle vara med fel marknadsföring. Tänk dig att du ska sälja läsken med trianglarna.

Leave a Reply