Som konsult har jag genom åren hjälpt flertalet organisationer där man önskar att effektivisera sin organisation med hjälp av digital teknik. En ständigt återkommande punkt hos flertalet organisationer är önskan att avlasta kundtjänst via telefon och istället ha sin kundtjänst på webben. Själva syftet med digital transformation är att ju bygga hela sin organisation kring den digitala tekniken som ett nav i verksamheten, och då bli av med många manuella arbetsmoment.

Därför blir jag riktigt förvånad när IKEA år 2016 uppmanar sina kunder att ringa, vid frågor kring montering av produkten.

I övrigt tycker jag att IKEA har ett spännande digitalt tänk, med bra digitala verktyg där kunderna kan planera sitt boende. Jag har t o m sett att de har haft en kampanj där de distribuerar filer för 3D utskrift. Visserligen för små maskotar, men jag tror att det är något vi kommer se mer av i framtiden. Till exempel reservdelar till produkter som utgått ur IKEAs sortiment.

 

Leave a Reply