Barack Ombamas internetstrategi

Case Study: The Barack Obama Strategy

Barack Obamas presidentkampanj är av en dignitet som är unik. Den är enligt mig både viktig och intressant. Viktig för att den påverkar världspolitiken i sådan omfattning. Intressant för att Internet har varit den viktigaste kanalen för att nå ut. I synnerhet har viral marknadsföring och sociala media varit viktiga.

Fallstudie av SocialMedia8

Byrån SocialMedia8 är specialister på sociala media. De bjuder här på en jättebra fallstudie av kampanjen.

De bryter ned och analyserar kampanjens alla beståndsdelar. Från grundläggande strategi och kommunikativt förhållningssätt till detaljstudier som formuleringar, grafiska element och widgets.

Fallstudien hittade jag på Viralblog vilken jag för övrigt kan rekommendera till alla som är intresserade av viral marknadsföring och sociala media.

Marknadsföringen på Internet gav postitiva sidoeffekter

En personlig reflektion är de positiva sidoeffekter som kampanjen fick. Kampanjens primära syfte var givetvis att Barack Obama skulle få tillräckligt många röster för att vinna presidentvalet. Ett annat syfte var att nå ut med Obama-administrationens agenda och värderingar.

I och med att internetkampanjerna nådde långt utanför de amerikanska gränserna, så fick även omvärlden en god uppfattning om vad Barack Obama står för.

Jag tror att detta har gynnat USA på ett sätt som få amerikaner har förstått.

Leave a Reply