Google arbetar med sin logotyp på ett intressant och lekfullt sätt.  Googles inarbetade namn och url gör att igenkänningen av logotypen blir mindre viktig.

Identiteten ligger i förändringen

Deras sätt går emot alla konventioner för hur man skapar en visuell identitet och tydlig igenkänning.

Min egen åsikt är dock att det är den mångsidiga skepnaden samt den ständiga närvaron och förnyelsen som är googles främsta karaktärsdrag.

Här är ett arkiv med 212 officiella google-logotyper.

Leave a Reply